Winkelmand

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Wij vinden het belangrijk dat voor u belangrijk is hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven wij inzicht in ons beleid, zodat u erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

 

PERSOONSGEGEVENS

RS-Sportswear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienste, maar verwerkt deze gegevens alleen als u deze verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam

– Bedrijfsnaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (analytisch)

– Internetbrowser en apparaat type

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rs-Sportswear.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

RS-Sportswear verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– RS-Sportswear analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

RS-Sportswear bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Indien u de exacte bewaartermijn van bepaalde data wil weten, stuur een mail naar info@RS-Sportswear.com

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

RS-Sportswear verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. RS-Sportswear blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

RS-Sportswear gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. RS-Sportswear gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. De analytische cookies worden uitsluitend geplaatst voor eigen gebruik van RS-Sportswear en nooit met derden gedeeld. Google Analytics wordt alleen gebruikt met de volgende aanpassingen/instellingen: IP-adressen worden uitgesloten, een bewerkersovereenkomst met Google en het delen van gegevens met Google Analytics wordt uitgezet. Tot slot word u altijd geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics en opt-out.

Voor verdere toelichting, zie onze cookie informatie op de website.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u een bezwaar indient, dan zullen jouw gegevens niet meer voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Daarnaast hebt u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RS-Sportswear en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@RS-Sportswear.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

RS-Sportswear neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan (encryptie van gegevens (SSL-certificaat), toegangscontrole tot onze websites en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rs-sportswear.com

 

EXTERNE LINKS

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

 

WIJZIGING VAN HET PRIVACY & COOKIEREGLEMENT

We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 8 mei 2018.

 

VRAGEN & INLICHTINGEN?

Hebt u vragen over onze Privacy Policy-beleid of wens u meer informatie over jouw persoonsgegevens? Dan kan u contact opnemen met:

CONTACTGEGEVENS:

www.rs-sportswear.com
+31 (0) 85 047 55 35
Dhr. Keurntjes is de Functionaris Gegevensbescherming van RS-Sportswear Hij is te bereiken via r.keurntjes@rs-sportswear.com

 

Deze informatie is op 23 mei 2018 voor het laatst bewerkt. Het kan zijn dat bovenstaande informatie nog niet volledig is. Zijn we iets vergeten? Stuur dan een e-mail naar info@rs-sportswear.com we zullen het zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.